Dzisiaj premier Donald Tusk ogłosił decyzję w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów samorządowych. Wybory odbędą się 21 listopada a ewentualna druga tura wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów przypadnie na 5 grudnia. Donald Tusk podjął taką decyzję w porozumieniu z marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną i Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Sam premier uznał ten termin za optymalny oraz życzył wyborcom "Życzę wyborcom trafnego wyboru i dużej frekwencji". Jak również premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że frekwencja w wyborach samorządowych nie będzie mniejsza od wyborów parlamentarnych czy prezydenckich. Premier ma nadzieję, że wyborcy nie potraktują wyborów samorządowych, jako mniej ważnych. „Z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia dotyczącego terminu wyborów rozpocznie się kampania wyborcza”. 12 Listopada nastąpi zakończenie kadencji władz samorządowych w tym prezydentów, burmistrzów, wójtów. Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą ordynacją wybory samorządowe zarządza prezes rady ministrów nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji.

źródło www.pap.pl