W rocznicę 2 października 1944 - "przerwania działań wojennych" w Warszawie nie mogę zaproponować innego tematu niż właśnie powstańczy. Stosunek do niego, jak wyraził się historyk Nikołaj Iwanow, jest probierzem stosunku Rosjanina do Polski. Do naszej wspólnej, niełatwej historii. "Za partyzantów lub za policajów" (potoczne rosyjskie hasło mające wyrazić konieczność wyboru - w lewo czy w prawo).
    Tytuł powyższy to parafraza hasła sowieckiej propagandy „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!” (m.in. "Trybuna Ludu", "Rude Pravo", "Neues Deutschland", "Izwiestia"). Wielu jej epigonów kontynuuje po dziś dzień starą misję opluwania, obrażania i obniżania wyjątkowości największego antyhitlerowskiego, a zarazem antytotalitarnego powstania w Europie  
                                                               
 
Zostawiłem z rosyjskiego oryginału wieloznaczne słowo „stran”, ponieważ kojarzy się po polsku ze stroną, proweniencją, po czesku znaczy dosłownie „partia”.
 
     
  Argumenty, zarówno rosyjskojęzycznych jak i polskich neo-Sowietów, a i PSEUDOnarodowców-konserwatystów spod Korwina i okolic są zaskakująco do siebie („drug na druga” – jak mówi część z nich) podobne: głupota i zbrodniczość przywódców Powstania (pisanego z małej litery – jakże inaczej), jego niewielkie /żadne znaczenie dla sytuacji na froncie i na stosunków między antynazistowskimi sojusznikami, znikome środki użyte do ego likwidacji (zarówno po niemieckiej – czynnej, jak i sowieckiej – biernej, stronie).
    Najbardziej denerwują mnie jednak pseudo-naukowe wyliczenia jakie to mizerne były straty niemieckie, że wyniosły one, pardon za powtarzanie tych kłamliwych debilizmów, np. „91 oficerów i 1482 żołnierzy niemieckich poległych podczas zwalczania Powstania” (jakby te bestie od SS-Dirlewanger można było nazwać żołnierzami, ale to inny temat)
    Jak przyciśnie się tych historycznych cwaniaczków, to uściślają, że te „około 2 tysiące” to tylko oficjalnie stwierdzeni polegli (bez zaginionych!) z grup bojowych korpusu von dem Bacha (a przecież to mniejsza część niemieckich sił walczących z Powstaniem! Tylko 1 sierpnia z 20 tys. sił niemieckich w Warszawie, została osaczona ich spora część, z której większość zginęła lub poddała się).
    Jak rzuci się tym cwaniaczkom potwierdzone straty oddziałów Dirlewangera, RONA Kaminskiego, czy 111. azerbejdżańskiego pułku, to zaczynają rakiem wycofywać się, precyzując, że to tylko straty „etnicznych Niemców”. (Szkoda, że nie policzyli wśród nich członków NSPAD i triumfalnie podskakując krzyknęliby: „Tylko 28 oficerów i 457 żołnierzy ideowych nazistów zabili powstańcy. Tylko tylu nazistów! Reszta to „zwykli wykonawcy rozkazów”.
    Jeszcze a propos „znikomych środków wojennych” użytych przez Niemców do zwalczania Powstania – to m.in.: ciężka broń równa wyposażeniu etatowemu 2 niemieckich dywizji.
Do tego najnowsze wynalazki niemieckiej techniki wojskowej: potężny Sturmtiger z rakietową wyrzutnią 380mm, czołgi Panter (razem około 80 sztuk), gąsienicowe zdalnie sterowane miny Goliath i gąsienicowe opancerzone również z możliwością radiowego sterowania (sic!) „podrzucacze” półtonowych min – Borgward-IV. Do zwalczania oporu w rozległych podziemiach – urządzenie wywołujące lokalne trzęsienia ziemi przez eksplozję mieszanki pyłu węglowego „Taifun” – pierwsze użycie - 16 sierpnia – doszczętne zburzenie 5-piętrowego domu przy ulicy Przejazd 3.
 
Co by sowieckopodobne moralne obszczymurki nie pisały, niemieckie oceny Warschauer Aufstand 1944 wystawiają ich żałosne próby podobnymi do usiłowań zidiociałego ratlerka ugryźć dostojeństwo wielkiego słonia.
 
    Najwyższym uznaniem dla żołnierza jest hołd od wroga.
Od wroga wierzącego w swoją wyższość rasową – zakrawa na hołd niezwykły, wręcz nieprawdopodobny.
 
Człowiek nr 2 w państwie Hitlera, H.Himmler na kursie oficerów SS w Jägerhöhe 21.9.1944 (Przyczółek Czerniakowski, Żoliborz, Mokotów i Śródmieście bronią się jeszcze) powiedział:
walki w Warszawie należą do najbardziej zaciętych w tej wojnie i mogą być porównywane tylko z  walkami o Stalingrad[= „der Kampf in Warshau ist der haerteste in dieser Zeit und er ist vergleichbar mit Kampf in Stalingrad, so schwerigste“ ]
 
 
3.10.1944 biorący do niewoli gen. Bora-Komorowskiego szef sztabu von dem Bacha mjr Fisher powiedział:
- Herr General. Ich habe den Befehl und die Ehre Sie in die Gefangenschaft zu uebernehmen.
[= Panie generale, mam rozkaz i honor wziąć Pana do niewoli.
 
 Tuż po stłumieniu Powstania Warszawskiego Adolf Hitler, pierwszy plastyk tysiącletniej Rzeszy, zaprojektował specjalną odznakę nadawaną za walki przy stłumieniu Powstania w Warszawie -Warschauschild
                                                          
 
„Tarcza Warszawska" została ustanowiona rozkazem z dn. 10.XII.1944 roku. Wnioski o jej nadanie musiały być złożone do 15.II.1945, zaś jej przyznawanie miało zostać zakończone 1.IX.1945 (sic!)
Z ustaleń realizacji nadania 10.12.1944:
„Tarcza Warszawska może być nadana członkom Wehrmachtu jak i nie należącym do Wehrmachtu, którzy w czasie od 1.VIII.1944 do 2.X.1944 wzięli chlubny udział w walkach w obrębie rejonu miasta Warszawa (ograniczonym linią rz. Wisła - Czerniaków - Mokotów - Wola - Żoliborz (wliczając te dzielnice) i spełnili następujące warunki:
a) 7 dni udziału w walce,
b) zdobycie jednego odznaczenia za odwagę,
c) odniesienie ran,
d) nieprzerwane przebywanie w rejonie walk przez 28 dni.
Dla personelu latającego Luftwaffe - loty w ciągu co najmniej 10 dni trwania akcji lub 20 lotów bojowych.
Do członków Wehrmachtu zaliczają się również osoby zaprzysiężone Führerowi, obcokrajowi ochotnicy, walczący w ramach, względnie w ugrupowaniach niemieckiego Wehrmachtu.
Innym obcokrajowcom »Tarcza Warszawska« nie zostanie nadana."
Sposób nadania: »Tarcza Warszawska« będzie nadawana w imieniu SS-Obergruppenführera i Generała Policji von dem Bacha.
Sama idea wprowadzenia tej tarczy dobitnie świadczy o tym, jak wysoko sami Niemcy oceniali swój ciężki warszawski bój.
 
Offizielle Stiftungen
Schild
Stiftungsdatum
Verliehen für
Verleihungszahlen
Truppenteile
Bild
19. August 1940
Beteiligung an Kämpfen der Gruppe Narvik
8.527
Heer, Luftwaffe, Marine
Narvikschild farbe silber.jpg
1. Juli 1942
Verteidigung desKessels von Cholm
ca. 5.500
Heer
Cholmschild.jpg
25. Juli 1942
Teilnahme an Schlachten bei der Einnahme von Sewastopol
ca. 300.000
Heer, Luftwaffe
Krim Shield.jpg
25. April 1943
Verteidigung des Kessels von Demjansk
ca. 96.000
Heer
Demjanskschild.jpg
20. September 1944
 Kämpfen um denKuban-Brückenkopf
ca. 145.000
Heer, Luftwaffe, Marine
Kubanschild.jpg
10. Dezember 1944
Kämpfen im Rahmen desWarschauer Aufstandes
 
Heer, Luftwaffe
Warschauschild.jpg
 
Odznak naramiennych za walki w II wojnie światowej trwającej 6 lat niemieckie dowództwo ustanowiło 6 (słownie: SZEŚĆ)   za :
. desant i obronę Narwiku w 1940 r.,
. 5-miesięczną obronę okrążonego Holmu (w 40-stopn. mrozie!) Ostfront ‘42
. walki uliczne na Krymie i roczne zdobywanie Sewastopolu Ostfront 1941/42,
. 2-miesięczną zimową obronę okrążonego Demiańska Ostfront 1942
. 9-miesięczną obronę kubańskiego przyczółka [Gotenkopf = głowa Gota 1943
. 2-miesięczne walki przy tłumieniu Powstania Warszawskiego 1944
 
To chyba najlepiej świadczy o zaciętości i wadze jaką Niemcy przywiązywali do stłumienia „warszawskiej awantury” (jak nazywają Powstanie powtarzacze za Stalinem Josifem Wisiarionowiczem (z szacunkiem dla ich Ałtorytetu! )).
 Nawet na początku sierpnia, gdy Stalin jeszcze udawał zdziwienie: „Powstanie? Jakie powstanie? Nie ma żadnego powstania w Warszawie!”, dziennik bojowy 9. Armii donosił: Polacy walczą ze skrajną zawziętością. Taktyka ich dostosowała się do walk ulicznych i o budynki. Strona niemiecka wprowadza do walki wszelkiego rodzaju środki techniczne. Oprócz "goliatów" i ..tajfunów", jakimi posługują się saperzy szturmowi, wprowadzono „Funkelpanzer" (= wozy pancerne sterowane radiem na odległość)
 
Niemieckie radio otwarcie podało jeszcze przed końcem walk o Warszawę 30 września 1944:
"Gdyby żołnierze niemieccy nie prowadzili do walki w Warschau absolutnie wszystkich środków, jakie mają do dyspozycji - walka dla nich byłaby beznadziejna"
 
 
"Należy się najwyższe uznanie tym jednostkom niemieckim, które w ciągu sierpnia i września zdusiły powstanie w Warszawie, dając przykład nadludzkiej[uebermenschlische ? - W.] postawy. Ich zadanie było, być może, najcięższe ze wszystkich, które kiedykolwiek postawiono przed wojskami niemieckimi. Tutaj bowiem w walkach o każdy dom, których rozmiar i niepokonalne, wydawało by się mogło, trudności ocenić może jedynie ten, kto sam uczestniczył w tym bohaterskim boju."
Gubernator [ Gouverneur des Distrikts Warschau ] Ludwig Fischer
 
Dodam tylko jedno - gdyby Stalin nie zablokował alianckiej pomocy dla Warszawy, Niemcom mogłoby nie pomóc nawet wprowadzenie "absolutnie wszystkich środków, jakie mieli do dyspozycji"...
 
Czego nie dokonały z Pamięcią i Szacunkiem do Powstania'44 najperfidniejsze sowieckie metody, próbują dzieś uczynić przeróżne hieny i wściekłe ratlerki ze skrajnie lewych i skranie prawackich kierunków.
Nie uda im się. Syzyfowy trud - jaki był już wielokrotnie wobec Polaków i wolnych ludzi stosowany. Za każdym jednak razem - na próżno!
 
 
W temacie Powstania i jego międzynarodowego składu polecam autorskie opracowanie "Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim. Иностранцы Варшавского Восстания"
 
________________________________________________________________________
 

Клеветники Варшавского Восстания всех стран – соединяйтесь!

В годовщину 2 октября 1944 – «прекращения военных действий» в Варшаве, не могу предложить другой темы, кроме повстанческий. Отношение к Восстанию, как выразился историк Николай Иванов, является критерием отношения россиянина к Польше. К нашей общей, нелегкой истории. "За партизан или за полицаев" (общий русский девиз, выражающий необходимость выбора - слева или справа).

Вышеупомянутое заглавие - парафраз лозунга советской пропаганды "Пролетарии всех стран соединяйтесь"! (в т.ч. "Трибуна Люда", "Руде Право", "Нойес Дойчланд", "Известия"1). Многие ее эпигоны и сегодня продолжает прежнюю миссию шельмования, замалчивания и умаление значимости самого крупного антигитлеровского, и одновременно антитоталитарного Восстания в Европе.

Я сохранил многозначное слово "stran" русского оригинала, несмотря на то, что по-польски его можно привязать и к сторонам света, а с чешского вообще, дословно оно переводится как "партия".

Аргументы, как русскоязычных, так и польских (причем, что довольно неожиданно, без разницы - нео-Советов или псевдо народников-консерваторов из-под Корвина или его окрестностей) совершенно одинаковы: глупость и сумасбродство руководителей Восстания (при этом Восстание пишется с прописной буквы - как же иначе!), его незначительность (незначительное влияние на ситуацию на фронтах и на взаимоотношения между союзниками Антигитлеровской коалиции, незначительные ресурсы, задействованные при его ликвидации (примерно одинаковые, как с немецкой - действующей, как и советской - пассивной, стороны)).

Но больше всего меня раздражает псевдо-научные подсчеты по поводу того, насколько мизерными были немецкие потери, мои извинения читателю, за повторение этой лживой дебильности, напр. "91 офицер и 1482 немецких солдата, павших во время подавления Восстания" (как будто этих отморозков из СС-Дирлевангер можно назвать солдатами, но это уже совсем другая тема)

Но как только прижмешь этих исторических ловкачей, то сразу начинаются уточнения, мол, те "около 2 тысяч" - это только официально установленные потери (без тех, которые пропали без вести!) из боевых частей корпуса фон дем Баха (но ведь это - меньшая часть немецких сил, задействованных в восставшей Варшаве!). Так может, стоит вспомнить, что только из тех 20 тыс. немецких сил в Варшаве, которые 1 августа фактически перешли на осадное положение, достаточно большая часть или погибла, или сдалась в плен?!

Но как только ткнешь этих ловкачей в документально подтвержденные потери частей Дирлевангер, РОНА Каминского или 111-го азербайджанского полка, то они сразу же начинают пятиться раком, размахивая клешнями, мол, то, о чем они говорили прежде, это исключительно потери "этнических немцев". (Жаль, что не посчитали среди них членов НСДАП, иначе, уверен, триумфально вскакивая, крикнули бы: "Повстанцы убили только 28 офицеров и 457 солдат, являвшихся идейными нацистами. Только столько нацистов! Остальные, - это "рядовые исполнители приказов").

Кстати, немного о "незначительности военных средств», задействованных со стороны немцев в подавлении Восстания. Если брать только тяжелое вооружение, то по штатам военного (!) времени им можно было бы укомплектовать две полноценных дивизии Вермахта.

Помимо прочего, среди этого вооружения были и новейшие разработки немецкой военной техники: мощный Штурмтигер с 380-мм ракетной пусковой установкой, танки Пантера (около 80 штук), гусеничные, дистанционно управляемые минометы Голиаф и гусеничные бронированные, также с возможностью управления(!) по радио, "сеятели" полутонных мин-фугасов - Borgward-IV. Для подавления сопротивления в разветвленной сети подземных коммуникаций – устройства, вызывающие локальные землетрясения посредством взрыва смеси угольной пыли - "Тайфун". Первое их использование - 16 августа – полное разрушение 5-этажного дома по улице Пшеязд (Проезд), 3.

Что бы не писали подобные лже-исследователи, даже немецкие оценки Варшавского восстания выставляют их этакими Моськами, с упорством, достойным лучшего применения, пытающихся укусить мужское достоинство огромного слона и не понимающих в своём злобствующем ослеплении, что им до этого достоинства даже не допрыгнуть.
Наивысшим признанием для солдата является признание, прозвучавшее из уст его врага. От врага уверенного в своей расовой исключительности – признание не только необычное, просто неправдоподобное.
Человек номер 2 в государстве Гитлера, Г. Гимлер на курсе офицеров СС в Ягерхёэ (Jägerhöhe) 21.09.1944 (напомню, бои ещё идут на Чернякуве, Жолибоже, Мокотуве, Старем Мясце) сказал: «Бои в Варшаве относятся к тяжелейшим в этой войне и могут быть сопоставимы только с боями за Сталинград» ("der Kampf in Warshau ist der haerteste in und dieser Zeit эр ist vergleichbar миф Kampf in Stalingrad, so schwerigste" ]
Каждый, кто не верит автору, может сам прослушать:http://www.abmp3.info/mp3/1944-09-21-heinrich-himmler-rede-vor-wehrkreisbefehlshabern-und-schulkommandeuren-in-jaegerhoehe.html

3.10.1944, сдающемуся в плен генералу Бур-Коморовскому, начальник штаба фон дем Баха, майор Фишер, сказал:

- Herr General. Их habe den Befehl und die Ehre Sie in die Gefangenschaft zu uebernehmen.
[= Господин генерал, у меня приказ и я имею честь взять Вас в плен.

Сразу же после подавления Восстания Адольф Гитлер, первый художник тысячелетнего Рейха, спроектировал специальный знак отличия за участие в подавлении Варшавского восстания – Warschauschild («Варшавский щит»).

Эскиз "Варшавского Щита" и положение о нем были утвержден 10.XII.1944 года. Предложение о награждении им должны были быть готовы к 15.II.1945, само же ее награждение должно было быть завершено к 1.IX.1945(sic!)

Из Положения о награждении «Варшавским щитом» от 10.12.1944:

Варшавский "Щит может быть вручен военнослужащим Вермахта, так и не принадлежащим к Вермахту, которые в период с 1.VIII.1944 по 2.X.1944 принимали участие в боях в пределах района города Варшава (ограниченным линией р.. Висла - Чернякув - Мокотув - Воля - Жолибож (включая эти районы)) при выполнении следующих условий:

a) 7 дней участия в боях

b) получение одного отличия за отвагу

c) ранение

d) непрерывное пребывание в районе боев в течение 28 дней.

Для летного персонала Люфтваффе - полеты на протяжение, по меньшей мере, 10 дней в период акции или 20 боевых полетов.

К военнослужащим Вермахта относятся так же лица вспомогательных частей, иностранные добровольцы, воюющие в частях, относящихся к Вермахту и входящих в его состав.

Другие иностранцы "Варшавским Щитом" не награждаются.

Способ предоставления: "Варшавским Щитом" награждаются по предоставлению Обергруппенфюрера СС и Генерала Полиции фон дем Баха.

Идея введения этого наградного знака ясно свидетельствует о том, как высоко сами немцы оценивали тяжесть варшавских боёв.

Вообще-то за все шесть лет II мировой войны немецкое командование установило 6 (ШЕСТЬ) знаков отличия за :

. десант и защиту Нарвика в 1940 г.

. 5-месячную оборону окруженного Холма (Новгородская обл. в 40-градусный мороз!), Восточный фронт, 1942 г.

. уличные бои в Крыму и годичный штурм Севастополя, Восточный фронт 1941/42 гг.

. 2-месячную зимнюю оборону окруженного Демянска, Восточный фронт 1942 г.

. 9-месячную оборону Кубанского плацдарма [Gotenkopf = голова гота 1943 г.

. 2-месячная бои по подавлению Варшавского Восстания 1944 г.

Это разве не лучшее свидетельство той значимости, которую сами немцы придавали подавлению "варшавской авантюры" (как называют Восстание, повторяя за Иосифом Виссарионовичем Сталиным (с уважением к их Авторитету! )).

Даже в начале августа, когда Сталин еще делал удивленное лицо: "Восстание? Какое восстание? Нет никакого восстания в Варшаве!", боевой дневник 9. Армии Вермахта отмечал: "поляки воюют с крайним ожесточением. Тактика их идеально приспособлена к уличным боям и боям в зданиях. Немецкая сторона вынуждена применять всякого рода технические средства. Кроме "Голиафов" и «Тайфунов", используемыми ударными саперами, введены в бой "Функельпанцер» (Funkelpanzer) (= бронеавтомобили, управляемые по радио на расстоянии)

Немецкое радио 30 сентября 1944, еще до окончания боев в Варшаве, откровенно передало в эфир:

"Если бы немецкие солдаты не вели бои в Вашаве с использованием абсолютно всех средств, имевшихся в их распоряжении, борьба для них была бы безнадежна"

"Следует отдать должное признание тем немецким солдатам, которые, подавая пример сверхчеловеческого [uebermenschlische ? - W.] напряжения, на протяжении августа и сентября подавили восстание в Варшаве. Их задача, по-видимому, была самой тяжелой из всех, которые когда-либо ставились перед немецкими войсками. Потому что ожесточенность боев буквально за каждый дом сможет оценить только тот, кто сам участвовал в этом доблестном бою".

Губернатор округа Варшава [ Gouverneur des Distrikts Warschau ] Людвиг Фишер (Ludwig Fischer)

Я добавлю только одно - если бы Сталин не заблокировал помощь союзников восставшей Варшаве, Германии могло бы не помочь даже использование "абсолютно всех средств, имевшихся в их распоряжении"...

Чего не сделали с Памятью и Славой Восстания 1944 г. наиподлейшие советские методы, пытаются сделать всевозможные гиены и бешеные Моськи из крайне левых и крайне правых рядов.

Не удастся им. Сизифов труд - который уже много раз пытались применить по отношению к полякам и свободным людям. Но каждый раз, неизменно, - зря!

Витек - "Даже если бы я не был поляком, я бы стал Варшавским Повстанцем!»

По теме Восстания и интернациональному составу его участников рекомендую авторскую разработку:"Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim. Иностранцы Варшавского Восстания"

1 Автор имеет в виду лозунг «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, который шел строкой над названиями всех, упомянутых выше газет компартий разных стран (см. иллюстрацию – фото первой страницы «Трибуны Люду»)