Fot. Mariusz TrolińskiW 32 [888] numerze Gazety Polskiej z 11 sierpnia AD 2010 na stronie 10 został opublikowany artykuł autorstwa Doroty Kani i (ig) pt. W królestwie hazardowego absurdu. Artykuł został przyozdobiony fotografią autorstwa Mariusza Trolińskiego przedstawiającą Wielce Czcigodnego (WCz) Mirosława Sekułę, posła na Sejm Platformy Obywatelskiej, przewodniczącego Komisji śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych, w Sali Kolumnowej Sejmu, miejscu posiedzeń komisji. Fotografia jest opublikowana tylko w wydaniu papierowym. W wydaniu internetowym jej nie ma. WCz Mirosław Sekuła wykonuje adam michnik gestcharakterystyczny gest. Otwartą dłoń przyciska do dolnej części swojej twarzy.

Ten sam gest wykonał Adam Michnik i wykonywał wielokrotnie znany komik Marcin Daniec podczas scenicznego przedstawiania jednego ze swoich skeczów.

Ten gest jest bardzo podobny do tajnego znaku masońskiego przedstawionego w Popiołach (notka poświęcona Panu Reżyserowi Andrzejowi Wajdzie), jako pierwszy w kolejności.

ciężkie czasy dla agentówGest Michnika, Sekuły od tajnego znaku masońskiego różni tylko jeden szczegół, miejsce przyłożenia dłoni do twarzy.

Czy jest możliwe, że ten gest nie jest przypadkowy, tylko celowy i ma ukryte znaczenie rozpoznawane tylko przez wtajemniczonych?

W mojej książce, Ciężkie czasy dla agentów rodowód masonerii wywodzę od zabawy w konspirację dworaków na dworach francuskich Ludwików. W filmie, The Iron Mask (Żelazna maska, USA, 1929) jest pokazana technika dyskretnego przekazania informacji w sposób niewidoczny dla osób postronnych.

krzyż neronaKsiążki, Ciężkie czasy dla agentów jeszcze nie wydałem, istnieje tylko w rękopisie. Szukam wydawcę.

Jeżeli komuś wydaje się, że przekazywanie tajnych znaków zdarzało się tylko w przeszłości, a obecnie to już nie, to jest w błędzie. Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że błyskotliwa kariera Andrzeja Drawicza (1932÷1997, TW Kowalski, Zbigniew) zakończona szefostwem telewizora zaczęła się od zaśpiewania w audycji telewizyjnej Niny Terentiew, Bezludna wyspa piosenki o Kolchidzie. Korwin-Mikke twierdzi, że piosenka o Kolchidzie, którą zaśpiewał Drawicz jest znakiem rozpoznawczym socjalistów.

Innym tajnym znakiem jest krzyż Nerona. Krzyż Nerona jest znakiem satanistycznym. Jest profanacją krzyża. Symbolizuje upadek chrześcijaństwa. Przedstawia krzyż z ramionami złamanymi i opuszczonymi. Krzyż Nerona jest sprzedawany, jako rzekomy symbol pacyfizmu. Krzyż Nerona jest profanacją nie tylko krzyża. Krzyż Nerona jest również profanacją Gwiazdy Dawida.

Przykładem innego tajnego znaku jest pentagram. Pentagram na fladze jest niesłusznie nazywany gwiazdą pięcioramienną. W weksylologii gwiazdy zaczynają się od sześciu ramion. Pentagram jest moletem, kółkiem od ostrogi. Od czasu Pitagorasa (ok. 572 prz. Chr.÷ ok. 497 prz. Chr.) pentagram jest znakiem związków tajnych. Obecnie jest także symbolem satanizmu. Masoni umieścili pentagram w polskim godle państwowym.

Stosunek satanistów do swoich tajnych znaków satanistycznych jest taki sam, jak stosunek zwierząt do sposobów wytyczania pentagramterytoriów. W szczególności sataniści w przestrzeni publicznej będącej odpowiednikiem przestrzeni, w której zwierzęta walczą o swoje terytoria, nie tolerują symboli chrześcijańskich. Dowód na to właśnie obserwujemy przed Pałacem Namiestnikowskim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Czy jednak może być tak, że gest Michnika, Sekuły nie ma żadnego ukrytego znaczenia, a jest tylko bezwiednym odruchem?

Zasłanianie twarzy jest właściwe kobiecie. Wiejskie dziewuchy podnosiły przed twarz fragmenty odzieży. Zwłaszcza, kiedy przekomarzały się z wiejskimi kawalerami. Z tego powodu kobiece stroje ludowe były wielowarstwowe, aby podniesienie warstwy wierzchniej nie było gestem nieprzyzwoitym. W innych kręgach kulturowych kobiety twarz zasłaniają: wachlarzem, woalką, nikabem, makijażem itd. Niewykluczone, że makijaż pełni rolę analogiczną do guzików naszywanych na rękawy mundurów żołnierzy armii kajzerowskiej, żeby nie wycierali nosa; makijaż zapobiega zasłanianiu twarzy tekstyliami, bo się rozmaże.

W odróżnieniu od kobiety, mężczyzna twarz zasłania tylko, gdy to jest niezbędne. Gdy konieczność mija, mężczyzna niezwłocznie twarz odsłania. Stąd wzięło się powiedzenie, z otwartą przyłbicą. Obecne salutowanie wojskowe pochodzi od gestu podnoszenia przyłbicy.

Jeżeli Michnik i Sekuła nie przekazywali tajnego znaku, to, niewykluczone, że mają w sobie pierwiastki kobiece. Nie są prawdziwymi mężczyznami.

Osoby, które chcą, aby przed Pałacem Namiestnikowskim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie znalazł się pomnik lub tablica zawierająca znak krzyża upamiętniająca osoby poległe 10 kwietnia AD 2010 w okolicach Smoleńska w Federacji Rosyjskiej, a do tego czasu przed Pałacem Namiestnikowskim stał krzyż, proszę o złożenie deklaracji w komentarzu pod notką, Jak skutecznie ocalić krzyż sprzed Pałacu Namiestnikowskiego.